STATISTIK ATT VINNA PÅ LOTTER

Det förtjänar noteras att års Kulturlotteri lämnade ett disponibelt resultat gällande 10,2 milj. Förutom förslag mot ny lotteriförord- ning innehöll detta betänkande även vissa förslag angående bestämmelser om försälj- ning bruten svenska statens premieobligationer, ändring bruten tryckfrihetsförordningenförbud mot postbefordran av handlingar och med- delanden rörande otillåtna lotterier samt ändrade bestämmelser försåvitt stämpelavgift på lottsedlar.

Utgifter och - 590015

25. Skattskyldig är den som anordnar lotteriet. Skattskyldigheten inträder vid vinst—

Skicklighetsspel som schack och bowling är därför icke att hänföra mot även- tyrligt spel. En fler förutsättning för att även- tyrligt spel skall föreligga är att spelet skall vara om penningar eller penningars värde. Förutom Tretal är Sverigelotten den näst populäraste lotten i landet. Vissa lotteriformer är uttryckligen förbjudna i lotterilagen.

Utgifter och utbetalningar - 484952

Maj:ts till- stånd att anordna totalisatorspel, medan det i övrigt ännu var förbjudet att an- administrera vadhållning vid idrottstävlingar. I tio medlemsländer är förenings- lotterier tillåtna. Däremot är exempelvis idrottstävlingar alternativt tävlingar av konstnär— lig alternativt litterär art inte att mena som lotteri. Denna lotteriform inneha emellertid visat sig erbjuda speciella säkerhetsproblem. Om det föreligger särskilda skäl får tillståndsmyndigheten medge att värdet av en vinst tillåts uppgå till tre basbelopp. Anordnandet av lotterier regleras i lotteriför- ordningen den 19 maj nr

Kommentaren:

ffe surra 22.11.2019 : 07:17

De är långt före.

Svara